top of page

Wie is wie?

Filip van Bergen

Advocaat-partner

Filip heeft inmiddels meer dan 15 jaar ervaring opgebouwd in zowel het adviseren van cliënten als het verlenen van bijstand in nationale, Europese en internationale gerechtelijke procedures.

Hij studeerde cum laude af als Licentiaat in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel, na kandidaturen aan de Universiteit Antwerpen, waarna hij onmiddellijk toetrad tot de Antwerpse balie.

 

Filip behaalde zijn diploma Bedrijfseconomie aan de Antwerp Management School. 

Hij ontving bovendien het erkend certificaat Le Français Juridique van de Franse Kamer van Koophandel en Nijverheid voor het Vlaams Gewest.

 

Filip volgde de bijzondere Salduz-opleiding betreffende de bijstand bij verhoor van verdachten in strafzaken georganiseerd door de Orde van Advocaten te Antwerpen.

 

Hij is erkend als advocaat bij het Hof van Cassatie in strafzaken en is houder van het getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken.

 

Filip is aanvaard als Arbiter in het Instituut voor Arbitrage.

Hij is redacteur van verschillende juridische bijdragen in verschillende juridische tijdschriften en geeft op regelmatige basis voordrachten aan zowel advocaten als professionals actief in KMO’s.

In het jaar 2007-2008 was Filip verantwoordelijke stage van de Vlaamse Conferentie bij de balie te Antwerpen.

 

Sinds 2008 is hij lid van de Raad van Bestuur van Advocaten zonder Grenzen.

Talen: Nederlands, Engels, Frans

fvb_profile.jpg

Helga Berghman

Juridisch professional

Helga heeft een ruime ervaring opgebouwd nu zij reeds sinds 1982 actief is in de sector van de advocatuur.

Talen: Nederlands, Frans, Engels

Rumi Salija

Advocaat

Rumi behaalde in 2020 haar Master in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. Rumi volgde een aanvullende universitaire opleiding aan de Universiteit Leiden waar zij in 2021 het diploma behaalde van Advanced LLM European and International Human Rights Law. Rumi deed vervolgens in 2021 praktijkervaring op bij Allianz Benelux NV waar zij actief was als Claims Specialist Arbeidsongevallen. Na een stage bij de Europese Commissie trad zij in april 2022 toe tot het team van Filip van Bergen.

Talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits

Alice Guiraud

Advocaat

Alice behaalde in 2017 haar Master Criminologie aan de KU Leuven. Vervolgens volgde zij een aanvullende universitaire opleiding in de Rechtsgeleerdheid eveneens aan de KU Leuven.  In 2022 studeert Alice af als Master in de Rechten. Van zodra deze universitaire opleiding is voltooid, zal zij toetreden tot het team van Filip van Bergen.

bottom of page