Praktijkgebieden

Ondernemingsrecht

Blijf niet zitten met uw vragen en contacteer ons. Wij hebben vast de oplossing voor uw probleem.

 • U wenst geadviseerd te worden bij de redactie van een waterdichte overeenkomst om juridische problemen achteraf te vermijden?

 • U heeft een contractueel geschil met uw medecontractant?

 • Wenst u een overeenkomst af te dwingen, te ontbinden of nietig te laten verklaren?

 • U wil beslag leggen bij uw schuldenaar of bij derden?

 • U wenst betaald te worden voor de door u geleverde prestaties?

 • U wil advies over de overdracht van een handelsfonds?

 • U heeft tijdelijke betalingsmoeilijkheden en wenst bescherming tegen uw schuldeisers via de WCO-procedure?

 

Aansprakelijkheidsrecht

Blijf niet zitten met uw vragen en contacteer ons. Wij hebben vast de oplossing voor uw probleem.

 • U wordt aansprakelijk gesteld wegens een vermeende persoonlijke fout of een nalatigheid in de uitoefening van uw beroep?

 • U wenst een schadevergoeding omdat u schade heeft geleden ten gevolge van het onrechtmatig gedrag van een andere persoon of overheid?

 

Verkeersrecht, verzekeringsrecht en strafrecht

Blijf niet zitten met uw vragen en contacteer ons. Wij hebben vast de oplossing voor uw probleem.

 • U wordt gedagvaard voor de Politierechtbank wegens een verkeersinbreuk?

 • U wenst eens schadevergoeding te bekomen omdat u schade heeft geleden ten gevolge van een verkeerd verkeersmanoeuvre?

 • Uw verzekeringsmaatschappij volgt u niet en wenst een second opinion over de slaagkansen van een gerechtelijke procedure?

 • U heeft een lichamelijk letsel en u wenst de schade te begroten en een correcte schadevergoeding te bekomen?

 • Oefent een verzekeringsmaatschappij een regresvordering op u uit wegens vastgestelde alcoholintoxicatie of dronkenschap?

 

Arbeidsrecht en sociale zekerheid

Blijf niet zitten met uw vragen en contacteer ons. Wij hebben vast de oplossing voor uw probleem.

 • U bent werkgever en wordt geconfronteerd met een sociale inspectie over overuren of onkostennota’s?

 • U bent werknemer wordt ontslagen omwille van een dringende reden of omwille van een herstructurering?

 • U bent werkgever en wenst een werknemer te ontslaan?

 • U wil een arbeidskaart aanvragen voor een buitenlandse werknemer?

 

Bouwrecht

 • U bent onderaannemer en de hoofdaannemer of de opdrachtgever laat na u te betalen?

 • U bent aannemer en wenst een aannemingsovereenkomst met een onderaannemer te laten ontbinden wegens wanprestatie bij de uitvoering van zijn werkzaamheden?

 • U wenst een waterdichte aannemingsovereenkomst op te maken? 

 • Uw architect heeft een conceptuele fout gemaakt bij het tekenen van het ontwerp?

 

Blijf niet zitten met uw vragen en contacteer ons. Wij hebben vast de oplossing voor uw probleem.

Administratief recht en ruimtelijke ordening

Blijf niet zitten met uw vragen en contacteer ons. Wij hebben vast de oplossing voor uw probleem.

 • U heeft een bouwvergunning aangevraagd en deze werd door uw gemeente ten onrechte geweigerd?

 • U bent ambtenaar en u kreeg een tuchtsanctie opgelegd?

 • U wordt beboet voor een inbreuk op de milieuwetgeving en u wenst dit aan te vechten?

 • Bedreigt een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan of uitvoeringsplan het verder functioneren van uw onderneming?

 • Wenst u geïnformeerd te worden over uw recht van voorkoop?

 • Dreigt uw privéperceel of vakantiewoning onteigend te worden?

 
 

Onroerend goed en burgerlijk recht

Blijf niet zitten met uw vragen en contacteer ons. Wij hebben vast de oplossing voor uw probleem.

 • U heeft een onroerend goed gekocht maar u stelt achteraf verborgen gebreken vast?

 • U sloot een wederzijdse aankoop-verkoopbelofte maar de kandidaat-koper komt zijn betalingsbeloftes niet na? 

 • U ondervindt ernstige hinder door het gedrag van uw buur en u wil dat dit ophoudt?

 

Huur

Blijf niet zitten met uw vragen en contacteer ons. Wij hebben vast de oplossing voor uw probleem.

 • U bent verhuurder en uw huurder weigert tijdig te betalen?

 • U wordt gedagvaard voor de Vrederechter omdat het verhuurder goed zich niet in goede staat zou bevinden?

 • U wil een handelshuurovereenkomst laten opmaken of nakijken? 

 

Appartementsrecht

Blijf niet zitten met uw vragen en contacteer ons. Wij hebben vast de oplossing voor uw probleem.

 • Bent u mede-eigenaar en heeft u bijstand nodig in een conflict met één of meerdere andere mede-bewoners of de syndicus?

 • Bent u syndicus en wordt u geconfronteerd met leden van de vereniging der mede-eigenaars die de kosten ten onrechte niet betalen? 

 

Familierecht en familiaal vermogensrecht

 • U bent betrokken bij een vereffening-verdeling en u wenst daarbij bijgestaan te worden?

 • U wil de rechtsgeldigheid van een testament aanvechten?

 • U wil een kindregeling opmaken of wenst bijgestaan te worden bij de opmaak van een overeenkomst echtscheiding in onderlinge toestemming?

Blijf niet zitten met uw vragen en contacteer ons. Wij hebben vast de oplossing voor uw probleem.