top of page

Praktijkgebieden

Ondernemingsrecht

 • U wenst geadviseerd te worden bij de redactie van een waterdichte overeenkomst om juridische problemen achteraf te vermijden?

 • U heeft een contractueel geschil met uw medecontractant?

 • Wenst u een overeenkomst af te dwingen, te ontbinden of nietig te laten verklaren?

 • U wil beslag leggen bij uw schuldenaar of bij derden?

 • U wenst betaald te worden voor de door u geleverde prestaties?

 • U wil advies over de overdracht van een handelsfonds?

 • U heeft tijdelijke betalingsmoeilijkheden en wenst bescherming tegen uw schuldeisers via de WCO-procedure?

ondernemingsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

 • U wordt aansprakelijk gesteld wegens een vermeende persoonlijke fout of een nalatigheid in de uitoefening van uw beroep?

 • U wenst een schadevergoeding omdat u schade heeft geleden ten gevolge van het onrechtmatig gedrag van een andere persoon of overheid?

aansprakelijkheidsrecht

Verkeersrecht, verzekeringsrecht en strafrecht

 • U wordt gedagvaard voor de Politierechtbank wegens een verkeersinbreuk?

 • U wenst eens schadevergoeding te bekomen omdat u schade heeft geleden ten gevolge van een verkeerd verkeersmanoeuvre?

 • Uw verzekeringsmaatschappij volgt u niet en wenst een second opinion over de slaagkansen van een gerechtelijke procedure?

 • U heeft een lichamelijk letsel en u wenst de schade te begroten en een correcte schadevergoeding te bekomen?

 • Oefent een verzekeringsmaatschappij een regresvordering op u uit wegens vastgestelde alcoholintoxicatie of dronkenschap?

strafrecht

Arbeidsrecht en sociale zekerheid

 • U bent werkgever en wordt geconfronteerd met een sociale inspectie over overuren of onkostennota’s?

 • U bent werknemer wordt ontslagen omwille van een dringende reden of omwille van een herstructurering?

 • U bent werkgever en wenst een werknemer te ontslaan?

 • U wil een arbeidskaart aanvragen voor een buitenlandse werknemer?

arbeidsrecht

Bouwrecht

 • U bent onderaannemer en de hoofdaannemer of de opdrachtgever laat na u te betalen?

 • U bent aannemer en wenst een aannemingsovereenkomst met een onderaannemer te laten ontbinden wegens wanprestatie bij de uitvoering van zijn werkzaamheden?

 • U wenst een waterdichte aannemingsovereenkomst op te maken? 

 • Uw architect heeft een conceptuele fout gemaakt bij het tekenen van het ontwerp?

bouwrecht

Administratief recht en ruimtelijke ordening

 • U heeft een bouwvergunning aangevraagd en deze werd door uw gemeente ten onrechte geweigerd?

 • U bent ambtenaar en u kreeg een tuchtsanctie opgelegd?

 • U wordt beboet voor een inbreuk op de milieuwetgeving en u wenst dit aan te vechten?

 • Bedreigt een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan of uitvoeringsplan het verder functioneren van uw onderneming?

 • Wenst u geïnformeerd te worden over uw recht van voorkoop?

 • Dreigt uw privéperceel of vakantiewoning onteigend te worden?

administratief recht
onroerend goed

Onroerend goed en burgerlijk recht

 • U heeft een onroerend goed gekocht maar u stelt achteraf verborgen gebreken vast?

 • U sloot een wederzijdse aankoop-verkoopbelofte maar de kandidaat-koper komt zijn betalingsbeloftes niet na? 

 • U ondervindt ernstige hinder door het gedrag van uw buur en u wil dat dit ophoudt?

huur

Huur

 • U bent verhuurder en uw huurder weigert tijdig te betalen?

 • U wordt gedagvaard voor de Vrederechter omdat het verhuurder goed zich niet in goede staat zou bevinden?

 • U wil een handelshuurovereenkomst laten opmaken of nakijken? 

appartementsrecht

Appartementsrecht

 • Bent u mede-eigenaar en heeft u bijstand nodig in een conflict met één of meerdere andere mede-bewoners of de syndicus?

 • Bent u syndicus en wordt u geconfronteerd met leden van de vereniging der mede-eigenaars die de kosten ten onrechte niet betalen? 

familierecht

Familierecht en familiaal vermogensrecht

 • U bent betrokken bij een vereffening-verdeling en u wenst daarbij bijgestaan te worden?

 • U wil de rechtsgeldigheid van een testament aanvechten?

 • U wil een kindregeling opmaken of wenst bijgestaan te worden bij de opmaak van een overeenkomst echtscheiding in onderlinge toestemming?

bottom of page